Studia dzienne na kierunku projektowanie wnętrz

Architektura wnętrz to bez wątpienia kierunek niezwykle perspektywiczny, ponieważ daje możliwość podjęcia pracy w zawodzie projektanta wnętrz. Zarobki architektów wnętrz są naprawdę spore, nic więc dziwnego, że na tego rodzaju studia każdego roku dokumenty składa tak wielu absolwentów liceów.

Studia na kierunku projektowanie wnętrz oferują sporo wiedzy, której dobre opanowanie pozwala na zostanie architektem wnętrz. W trakcie studiów konieczne jest jednak wykazywanie się nie tylko zdolnościami plastycznymi, ale również umiejętnościami natury technicznej.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na kierunku architektura wnętrz powinny zdawać sobie sprawę, że podstawowym warunkiem do pracy w zawodzie architekta są uzdolnienia plastyczne oraz wrażliwość estetyczna. Każdy projektant dodatkowo musi posiadać dobry wzrok i sprawny zmysł dotyku.

Architekturę i projektowanie wnętrz można studiować zarówno na uczelniach państwowych, jak i niepaństwowych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Kierunek ten w swojej ofercie posiada między innymi Akademia Sztuk Pięknych imieniem Jana Matejki w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Politechnika Koszalińska, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu oraz Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

W trakcie studiów na kierunku projektowanie wnętrz realizowane są następujące przedmioty ogólne: historia sztuki, wybrane zagadnienia sztuki współczesnej, prawo autorskie, historia wzornictwa, podstawy fotografii, estetyka oraz ergonomia z anatomią. Wśród przedmiotów kierunkowych należy natomiast wyróżnić rysunek, rzeźbę, malarstwo, kompozycję brył i płaszczyzn, projektowanie wstępne, historię wnętrz i mebli.

W trakcie studiów każdy student musi dokonać wyboru odpowiedniej specjalizacji. Jedną z najpopularniejszych jest specjalizacja projektowanie wnętrz, której celem jest przekazanie studentom praktycznych umiejętności warsztatowych w aranżowaniu wnętrz oraz przestrzeni otwartych. Poza tym wiele uczelni oferuje także specjalizację projektowanie mebla, wzornictwo oraz projektowanie wystaw.

Absolwenci studiów dziennych na kierunku projektowanie wnętrz posiadają gruntowną wiedzę oraz umiejętności w zakresie kształtowania i aranżowania najbliższego otoczenia człowieka. Takie osoby są przygotowane zarówno do podjęcia pracy indywidualnej, jak i zespołowej. Po studiach na kierunku architektura wnętrz można szukać zatrudnienia w biurach projektowych, pracowniach urbanistycznych lub w przedsiębiorstwach budowlanych.