Specjalizacja wzornictwo

Wydziały architektury i projektowania wnętrz na polskich uczelniach kształcą studentów na różnych specjalizacjach. Bez względu na to czy dany kandydat zdecyduje się na studia stacjonarne na kierunku projektowanie wnętrz czy też wybierze kształcenie w trybie zaocznym, ma do wyboru kilka różnych specjalności.

Poza projektowaniem wnętrz oraz mebli popularną specjalizację stanowi wzornictwo. Studenci kierunków o takiej specjalności mogą zdobyć nie tylko wiedzę, ale i uzyskać praktyczne umiejętności, które otworzą im drzwi do zrobienia kariery projektanta wzornictwa. Takie osoby są coraz częściej poszukiwane przez agencje reklamowe, biura projektowe, a nawet przez wydawnictwa.

W trakcie studiów architektonicznych o specjalizacji wzornictwo studenci mają zajęcia z rysunku, rzeźby, grafiki oraz malarstwa. Co więcej, w trakcie takiej specjalności przekazywana jest także wiedza z zakresu prowadzenia własnej działalności artystycznej. Absolwenci kierunku o takiej specjalizacji będą mogli podjąć zarówno pracę zespołową, jak i indywidualną – we własnym biurze projektowym.

Do najważniejszych przedmiotów związanych ze specjalizacją wzornictwo zalicza się: historię sztuki i wzornictwa, rysunek techniczny i geometrię wykreślną, rysunek prezentacyjny, komputerowe wspomaganie projektowania oraz fotografię.

Osoby zastanawiające się nad wyborem specjalizacji wzornictwo powinny zdawać sobie sprawę, iż specjalność ta wymaga nie tylko uzdolnień plastycznych, ale również technicznych. Projektant musi znać zasady budowy oraz funkcjonowania projektowanych przez niego przedmiotów, musi także umieć czytać rysunki techniczne. Specjalizacja ta wymaga ponadto precyzji oraz spostrzegawczości, ponieważ w takim projektowaniu niezbędne jest łączenie kwestii artystycznych z aspektami technicznymi.

Program studiów na specjalizacji wzornictwo złożony jest w głównej mierze z przedmiotów artystycznych, technicznych, humanistycznych oraz projektowych. Studia na takiej specjalności wymagają od kandydatów poczucia estetyki oraz zdolności twórczego myślenia.

Specjalność wzornictwo jest coraz częściej wybierana przez studentów architektury wnętrz, ponieważ pozwala na uzyskanie pewnej elastyczności projektowej i daje jeszcze większą możliwość działania w sferze z pogranicza sztuki, architektury oraz wzornictwa.